Zeppelin- & Garnisonsmuseum Tønder

Museet har åbent lørdage og søndage mellem kl. 10 og kl. 15, fra maj til og med oktober.

Zeppelinbasen i Tønder

Zeppelinbasen i Tønder

Da den 1. Verdenskrig brød ud i 1914 rådede den tyske flåde kun over eet luftskib: Zeppelineren L 3.
Den tyske Marines behov for luftskibe steg stærkt i krigens første måneder, og allerede i september 1914 forelå forslag om en luftskibsbase ved Tønder.
De første 2 haller stod færdige i marts 1915 : størrelsen var 180 meter i længden, 31 meter i højden og 40 meter i bredden. Den 23. marts 1915 landede det første luftskib, Parceval PL 25, i Tønder. Det var stationeret i Tønder i 8 måneder.

Den 25. april 1915 landede den første Zeppeliner, L 7, i Tønder.

Basens etablering og indretning

Basen var en lille by i sig selv, idet basen var selvforsynende med næsten alt. Eget gasværk, vandværk, elværk, varmecentral, reningsanlæg samt komplet kloaksystem, vidner om et utroligt fantastisk bygningsværk, der på kort tid var færdigbygget og funktionsklar.

Basen bestod af følgende anlæg:

 • Luftskibshallerne “Tobias” og “Toni” med plads til et luftskib i hver.
 • Luftskibshallen “Toska” med plads til to luftskibe.
 • Hangar til 5 jagerfly af typen Albatros D III.
 • Ankerplads til midlertidig parkering af et luftskib.
 • Jernbane både til intent brug på basen og med tilslutning til Marskbanen (Tønder-Tinglev).
 • Radiostation til kommunikation med luftskibene via telegraf.
 • Pejlesender som luftskibene kunne navigere efter.
 • Lyskaster på skinner.
 • Lysfyr på den nordvestlige ende af “ Tobias’” tag.
 • Underjordiske benzinlagre:
  “Tobias” og “Toni” hallerne havde hver et lager på 10.000 liter.
  “Toska” havde et lager på 30.000 liter.
 • Gasværk og tankanlæg på 50.000 kubikmeter.
 • Varmecentral med fyr og fjernvarme til basen.
 • Vandværk.
 • Kloaksystem og rensningsanlæg.
 • 2 værksteder.
 • Vejrtjeneste.
 • Beboelsesbarakker til ca. 600 soldater.